Alaska Mountain Wilderness Ski Classics

Brooks Range: Atigun to Arctic Village

2018: Atigun Gorge to Arctic Village

Wrangell ST. Elias National park

2015: Wrangell Mountains
2013: Wrangell Mountains

Brooks Range: galbraith Lake to Wiseman

2012: Brooks Range
2011: Brooks Range
2010: Brooks Range